Главная > УДОБРЕНИЯ > Удобрения для овощей
Удобрение для огурцов и кабачков , ТМ «Чистый Лист» - 300 грамм АКЦИЯ

Удобрение для огурцов и кабачков , ТМ «Чистый Лист» - 300 грамм

19.97 ₴ 25.97 ₴ (скидка: 23%)
Удобрение обеспечивает полноценное питание для растений и может быть использовано в любой системе полива (капельное орошение, дождевание, гидропоника и т.д.)
 • Фасовка / Упаковка: «Чистый лист»
 • Код товара(артикул): 7851
 • Складской № товара: 80060501
 • Наличие: заканчивается
 • Единица: шт.
 • Вес(грамм): ≈ 300.00
 • Примечание: концентрат на 450 л
 • Год урожая / Дата производства: 07.05.2015
 • Срок реализации: 3 года

 • *В настоящее время на данный товар НЕ распространяются дополнительные скидки по дисконтной программе и промо-кодам.


 • Удобрение для огурцов и кабачков

  Представляет идеальное удобрение, дающее лучший результат:
  • высокое качество плодов и цветов;
  • ранняя и высококачественная продукция благодаря сбалансированному составу N.P.K.;
  • отсутствие хлороза благодаря наличию железа и магния;
  • полная растворимость даже в холодной воде;
  • компенсирует дефицит макро- и микроэлементов;
  • эффективность и простота применения;
  • совместимо с пестицидами и другими удобрениями.
  Применение продукции ТМ «ЧИСТЫЙ ЛИСТ» - лучший способ поддержания плодородия почвы. Удобрение обеспечивает полноценное питание для растений и может быть использовано в любой системе полива (капельное орошение, дождевание, гидропоника и т.д.)

  Повышает урожайность и качество овощной продукции (размер, форму, цвет плодов). Улучшает вкусовые качества плодовоовощной продукции, повышает содержание  в них полезных веществ. Обеспечивает растение полноценным питанием, компенсирует дефицит макро и микроэлементов. Стимулирует быстрый, пропорциональный рост, раннее  начало плодоношения. Отлично сочетается с органическими удобрениями. Предотвращает опадание бутонов, цветков завязей. Повышает сопротивляемость к болезням, не благоприятным погодным условиям.

  «ЧИСТЫЙ ЛИСТ» снимает стрессы от воздействия гербицидов и неблагоприятных погодных условий, повышает сопротивляемость растений болезням, что приводит к прибавке урожая в 1,5-2 раза.

  Способ применения:

  Осенью под вспашку

  9 мерных ложек (50 грамм) смешать с 1-2 литрами сухого песка или грунта. Полученную  смесь равномерно распределить на 1м грядки.

  Весной при посадке

  14 мерных ложек (80 грамм) растворить в 9 литрах воды. Поливать по 0,5 литра полученного раствора в лунку или под куст.

  Корневая подкормка

  2-3 мерные ложки растворить в 5-10 литрах воды. Поливать под куст каждые 15-16 дней.

  Внекорневая подкормка

  1-2 мерной ложки растворить в 9 литрах воды. Обрызгивать листья в вечернее несолнечное время.


  Состав:
  азот-17%, фосфор-7%, калий-18 %, железо-1,6%, магний- 3,2,%, сера-58%, бор- 0,31%, марганец- 0,34%, медь-0,23%, цинк-0,32%, молибден-0,03%, кобальт-0,2.

  Меры предосторожности:
  Рекомендуется выполнять работы в перчатках. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Не допускать попадания в еду и внутрь организма. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании внутрь организма выпить несколько стаканов воды, и вызвать рвоту. Обратиться к врачу.

  Рекомендации по хранению:
  Хранить в сухом, темном, не доступном для детей месте отдельно от лекарств и пищевых продуктов при t от -20 до +35°С.
   
  ------------------------------------------

  Торгова марка «Чистий Лист» представляє ідеальне добриво, дає кращий результат:
  • висока якість плодів і квітів;
  • рання і високоякісна продукція завдяки збалансованому складу N.P.K .;
  • відсутність хлорозу завдяки наявності заліза і магнію;
  • повна розчинність навіть в холодній воді;
  • компенсує дефіцит макро- і мікроелементів;
  • ефективність і простота застосування;
  • сумісно з пестицидами і іншими добривами.
  Застосування продукції ТМ «ЧИСТИЙ ЛИСТ» - кращий спосіб підтримки родючості грунту. Добриво забезпечує повноцінне живлення для рослин і може бути використано в будь-якій системі поливу (краплинне зрошення, дощування, гідропоніка і т.д.)

  Підвищує врожайність і якість овочевої продукції (розмір, форму, колір плодів). Покращує смакові якості плодоовочевої продукції, підвищує вміст в них корисних речовин. Забезпечує рослину повноцінним харчуванням, компенсує дефіцит макро і мікроелементів. Стимулює швидке, пропорційне зростання, ранній початок плодоношення. Дуже добре поєднується з органічними добривами. Запобігає опадання бутонів, квіток зав'язей. Підвищує опірність до хвороб, несприятливим погодним умовам.

  «ЧИСТИЙ ЛИСТ» знімає стреси від впливу гербіцидів і несприятливих погодних умов, підвищує опірність рослин хворобам, що призводить до набирання врожаю в 1,5-2 рази.
   

  Спосіб викоистання:

  Восени під оранку

  9 мірних ложок (50грам) змішати з 1-2 літрами сухого піску або грунту. Отриману суміш рівномірно розподілити на грядки.

  Навесні при посадці

  14 мірних ложок (80грам) розчинити в 9 літрах води. Поливати по 0,5літра отриманого розчину влунку або під кущ.

  Кореневе підживлення

  2-3 мірні ложки розчинити в 5-10 літрах води. Поливати під кущ кожні 15-16днів

  Позакореневе підживлення

  1-2 мірної ложки розчинити в 9 літрах води.Обприскувати листя у вечірній несонячний час.  Запобіжні заходи:
  Рекомендується виконувати роботи в рукавичках. При попаданні на шкіру промити водою з милом. Не допускати попадання в їжу і всередину організму. При попаданні в очі промити великою кількістю води. При попаданні всередину організму випити кілька склянок води, і викликати блювоту. Звернутися до лікаря.

  Рекомендації зі зберігання:
  Зберігати в сухому, темному, недоступному для дітей місці окремо від ліків і харчових продуктів при t від -20 до + 35 ° С.

С этим товаром покупают