Главная > ПЕСТИЦИДЫ > Регуляторы
«Энерген Ультра Агромикс» - стимулятор, ТМ «Агромакси» - 10 мл

«Энерген Ультра Агромикс» - стимулятор, ТМ «Агромакси» - 10 мл

15.57 ₴    *это последняя цена,- новая может стать выше
Является природным стимулятором роста и развития растений и применяется для полива и опрыскивания овощных, цветочных и плодовых культур, активизирует жизненные силы растений, защищает растения от неблагоприятных факторов, заморозков, засухи.
Нет в наличии
Сообщить, когда появится
 • Фасовка / Упаковка: ООО «АГРОМАКСИ»
 • Код товара(артикул): 12095
 • Складской № товара: 85030403
 • Единица: шт.
 • Вес: ≈ 10.00 грамм
 • Дата производства: 01.2017
 • Срок реализации: 3 года


 • «Энерген Ультра Агромикс»

  Является природным стимулятором роста и развития растений и применяется для полива и опрыскивания овощных, цветочных и плодовых культур.

  В растениеводстве применяют для:
  • замачивания и опрыскивания семян (в том числе для выращивания семенного материала), клубней, черенков, саженцев и рассады,
  • внекорневой обработки (опрыскивания) растений, полива почвы, в том числе для осеннего и весеннего применения в посевах озимых и яровых зерновых культур, на овощных культурах открытого и закрытого грунта;
  • полива (опрыскивания) газонов и пастбищ;
  • полива под корень рассады, цветов, кустарников, деревьев, других однолетних и многолетних растений;
  • применения в смеси с растворами пестицидов, регуляторов роста, водорастворимых удобрений и микроэлементов.
   


  Преимущества:

  • Обладает высокой биологической активностью и экологически безопасен;
  • Активизирует жизненные силы растений;
  • Защищает растения от неблагоприятных факторов, заморозков, засухи;
  • Улучшает рост и развитие растений;
  • Повышает урожайность до 30-40%;
  • Повышает приживаемость растений при пересадке рассады;
  • Повышает содержание витаминов в плодах и их вкусовые качества;
  • Уменьшает содержание нитратов и других вредных веществ.

  Химический состав: содержит не менее 700г/кг гумата и фульвата натрия (натриевых солей гуминовых и фульвовых кислот), соли кремниевых кислот, серу, макро- и микроэлементы в хелатной форме.

  «Энерген Ультра Агромикс» создан по особой патентованной технологии и очень экономичен.

  ---------------------------------------------
   

  «Енерген Ультра Агромікс»

  Є природним стимулятором росту і розвитку рослин і застосовується для поливу і обприскування овочевих, квіткових і плодових культур.

  В рослинництві енергії застосовують для:
  • замочування і обприскування насіння (в тому числі для вирощування насіннєвого матеріалу), бульб, живців, саджанців та розсади,
  • позакореневого обробки (обприскування) рослин, поливу грунту, в тому числі для осіннього і весняного застосування в посівах озимих та ярих зернових культур, на овочевих культурах відкритого і закритого грунту;
  • поливу (обприскування) газонів і пасовищ;
  • поливу під корінь розсади, квітів, чагарників, дерев, інших однорічних і багаторічних рослин;
  • застосування в суміші з розчинами пестицидів, регуляторів росту, водорозчинних добрив і мікроелементів.


  Переваги:

  • Володіє високою біологічною активністю і екологічно безпечний;
  • Активізує життєві сили рослин;
  • Захищає рослини від несприятливих факторів, заморозків, посухи;
  • Покращує ріст і розвиток рослин;
  • Підвищує врожайність до 30-40%;
  • Підвищує приживлюваність рослин при пересадці розсади;
  • Підвищує вміст вітамінів в плодах і їх смакові якості;
  • Зменшує вміст нітратів та інших шкідливих речовин.

  Хімічний склад: містить не менше 700г / кг гумата і фульвати натрію (натрієвих солей гумінових і фульвових кислот), солі кремнієвих кислот, сірку, макро- і мікроелементи в хелатній формі.

  «Енерген Ультра Агромікс» створений за особливою запатентованою технологією і дуже економічний.

С этим товаром покупают