Главная > Уценка
УЦЕНКА - Семена расторопши пятнистой, ТМ «Елітсортнасіння» - 1 грамм УЦЕНКА

УЦЕНКА - Семена расторопши пятнистой, ТМ «Елітсортнасіння» - 1 грамм

1.60 ₴ 2.85 ₴ (скидка: 43%)
Травянистый однолетник высотой от 60 до 150 см, листья широкие, очень крупные, волнистые, блестящие, раскидистые, темно-зеленые или светло-салатовые с серебристо-перламутровыми разводами, пятнами и длинными желтыми колючками по краям.
 • Фасовка / Упаковка: ООО «Агрофірма - Елітсортнасіння»
 • Код товара(артикул): 5967
 • Складской № товара: 38060210
 • Наличие: достаточно
 • Единица: шт.
 • Вес(грамм): ≈ 1.00
 • Примечание: окончен срок реализации.
 • Срок реализации: 05.2016

 • *В настоящее время на данный товар НЕ распространяются дополнительные скидки по дисконтной программе и промо-кодам.


 • Расторопша пятнистая (лат. Silybum marianum)

  Травянистый однолетник высотой от 60 до 150 см. Листья широкие, очень крупные (до 80 см длиной, 30 см шириной), волнистые, блестящие, раскидистые, темно-зеленые или светло-салатовые с серебристо-перламутровыми разводами, пятнами и длинными желтыми колючками по краям. Соцветия — корзинки сиреневого цвета до 6 см в диаметре. Цветет все лето. Цветки многочисленные трубчатые, пурпурные, реже розовые, фиолетовые или белые, собраны в крупные шаровидные соцветия-корзинки. Цветёт в июле-августе.

  Расторопша легко культивируется как однолетнее растение. Неприхотлива, засухоустойчива, особенно во второй половине вегетационного периода. К почвенным условиям требований не предъявляет, но на внесение удобрений отзывается мощным развитием растений. Семена высевают в мае в бороздки на глубину 2-4 см. Междурядья — 45-50 см, по одному растению на каждые 5-7 см рядка. На один погонный метр высевают 0,5-0,7 г семян. К уборке приступают, когда обёртки корзинок засыхают, семена приобретают тёмно-коричневую окраску с белыми пятнами. Корзинки срезают, подсушивают и вымолачивают из них семена.

  Траву используют как зелёное удобрение или для компоста. Цветы расторопши украсят любой зимний букет. Она не поражается вредителями. Расторопша — родственник артишока и кордона и, кроме лечебного действия, имеет пищевую ценность. Цветоложе употребляют как артишок, едят также отбеленные зеленые молодые листья, мясистые черешки листьев.

  Лечебными свойствами обладают листья, корни и семена расторопши. Противопоказаний препараты из расторопши не имеют. В лечении расторопшу можно начинать использовать, когда сформируется розетка мощных листьев. Сок успокоит суставные боли, наладится работа желудочно-кишечного тракта, нормализуется обмен веществ, очистится кожный покров (пропадут прыщи и угри), улучшится общее состояние.

  Помогает также при запорах, воспалениях толстой кишки и слизистой оболочки желудка. Отвар из корней расторопши помогает при радикулите, артрите, судорогах, задержке мочеиспускания, при заболеваниях печени, селезенки, желчно-каменной болезни, воспалении желчевыводящих путей, холецистите, гепатите, колитах, геморрое, при аллергических заболеваниях кожи, облысении, псориазе, прыщах. Препараты из семян расторопши принимают: при всех заболеваниях печени (в том числе и циррозе), почек, щитовидки, селезенки, воспалениях желчных протоков, желчно-каменной болезни, колитах, холецистите, гепатите, болезнях крови, отеках, водянке, отложении солей, суставных болях, воспалениях слизистой оболочки желудка и толстой кишки, геморрое, отравлениях токсическими веществами, алкоголем, радиацией.
   
  --------------------------------------------------


  Розторопша плямиста (лат. Silybum marianum)

  Трав'янистий однорічник заввишки від 60 до 150 см. Листя широкі, дуже великі (до 80 см завдовжки, 30 см шириною), хвилясті, блискучі, розлогі, темно-зелені або світло-салатові з сріблясто-перламутровими розводами, плямами і довгими жовтими колючками по краях. Суцвіття - кошики бузкового кольору до 6 см в діаметрі. Цвіте все літо. Квітки численні трубчасті, пурпурові, рідше рожеві, фіолетові або білі, зібрані у великі кулясті суцвіття-кошики. Цвіте в липні-серпні.

  Розторопша легко культивується як однорічна рослина. Невибаглива, посухостійка, особливо в другій половині вегетаційного періоду. До ґрунтових умов вимог не пред'являє, але на внесення добрив відгукується потужним розвитком рослин. Насіння висівають у травні в борозенки на глибину 2-4 см. Міжряддя - 45-50 см, по одній рослині на кожні 5-7 см рядка. На один погонний метр висівають 0,5-0,7 г насіння. До прибирання приступають, коли обгортки кошиків засихають, насіння набувають темно-коричневе забарвлення з білими плямами. Кошики зрізають, підсушують і вимолочують з них насіння.

  Траву використовують як зелене добриво або для компосту. Квіти розторопші прикрасять будь зимовий букет. Вона не уражається шкідниками. Розторопша - родич артишоку і кордону і, крім лікувальної дії, має харчову цінність. Квітколоже вживають як артишок, їдять також вибілені зелені молоді листки, м'ясисті черешки листя.

  Лікувальними властивостями володіють листя, коріння та насіння розторопші. Протипоказань препарати з розторопші не мають. У лікуванні расторопшу можна починати використовувати, коли сформується розетка потужних листя. Сік заспокоїть суглобові болі, налагодиться робота шлунково-кишкового тракту, нормалізується обмін речовин, очиститься шкірний покрив (пропадуть прищі і вугрі), покращиться загальний стан.

  Допомагає також при запорах, запаленнях товстої кишки і слизової оболонки шлунка. Відвар з коріння розторопші допомагає при радикуліті, артриті, судомах, затримці сечовипускання, при захворюваннях печінки, селезінки, жовчно-кам'яної хвороби, запаленні жовчовивідних шляхів, холециститі, гепатиті, коліті, геморої, при алергічних захворюваннях шкіри, облисінні, псоріазі, прищах. Препарати з насіння розторопші приймають: при всіх захворюваннях печінки (у тому числі і цирозі), нирок, щитовидки, селезінки, запаленнях жовчних проток, жовчно-кам'яної хвороби, колітах, холециститі, гепатиті, хворобах крові, набряках, водянці, відкладенні солей, суглобових болях, запаленнях слизової оболонки шлунка і товстої кишки, геморої, отруєннях токсичними речовинами, алкоголем, радіацією.